suomeksiin Englishpå svenska

Naulojen CE-merkintä

Kantavissa rakenteissa käytettäville nauloille on voimassa oleva yhdenmukaistettu (harmonisoitu) eurooppalainen standardi SFS-EN 14592 Puurakenteet. Vaarnakiinnittimet. Vaatimukset (EN 14592 Timber structures. Dowel-type fasteners. Requirements.)

Standardi kattaa kantavissa rakenteissa käytettävät naulat. Standardin piiriin kuuluville nauloille CE-merkintä on pakollinen, mikäli nauloja käytetään kantavissa rakenteissa.

Merkitsemällä tuotteensa CE-merkinnällä valmistaja vakuuttaa, että rakennustuote on sitä koskevan eurooppalaisen harmonisoidun tuotestandardin mukainen. Pintos Oy on merkinnyt osan naulatuotteistaan CE-merkinnällä. Näiden tuotteiden kohdalla tämä tarkoittaa seuraavaa:

  • CE-merkittyjen tuotteiden ominaisuudet vastaavat standardia EN 14592. Standardin soveltamisala käsittää kantavissa puurakenteissa käytettävät kiinnittimet.
  • Valmistuksen valvonta ja testaukset on suoritettu sekä suoritetaan edellä mainitun standardin edellyttämällä tavalla.
    • Tehtaan sisäinen laadunvalvonta
    • Puolivuosittaiset testit
  • Hyväksytyt laitokset ovat suorittaneet kolmannen osapuolen valvonta- ja tarkastustehtävät. Pintos Oy on tehnyt yhteistyötä VTT:n sekä FCBA:n (Ranska) kanssa.

Suoritustasoilmoitukset (Declaration of Performance) ovat Pintos Oy:n ilmoitus siitä, että CE-merkityt tuotteet ovat tuotestandardin EN 14592 mukaisia.

Fcba

F.C.B.A.
Pôle Industrie Bois Construction
Unité C.I.A.T.
Allée de Boutaut
BP 227
FR - 33028 Bordeaux cedex


Vtt

VTT Expert Services Oy
PL 1001, 02044 VTT
Puh. 020 722 111 (vaihde, klo 8.00 - 16.30)
Faksi 020 722 7001
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@vtt.fi


Ce musta

Lisätietoa CE-merkinnästä:

Ympäristöministeriö
TUKES