suomeksiin Englishpå svenska

Rakennustuoteasetus

Rakennustuotteiden CE-merkintä

Eurooppalainen rakennustuoteasetus (EU) N:o 305/2011 velvoittaa valmistajia 1.7.2013 alkaen kiinnittämään CE-merkinnän sellaisiin rakennustuotteisiin, jotka kuuluvat yhdenmukaistetun tuotestandardin kattavuuteen, edellyttäen että ko. yhdenmukaistetun standardin siirtymäaika on päättynyt. Näille tuotteille on myös laadittava suoritustasoilmoitukset.


Ce musta

Betoniteräkset ja raudoitteet: 

Betoniteräksille ja raudoitteille ei ole tällä hetkellä voimassa yhdenmukaistettua (harmonisoitua) eurooppalaista tuotestandardia. 
Standardi SFS-EN 10080, Hitsattavat betoniteräkset. Yleiset vaatimukset (EN 10080, Steel for the reinforcement of concrete. Weldable reinforcing steel. General.) ei ole yhdenmukaistettu tällä päivämäärällä.


Siten 1.7.2013 voimaan tuleva velvoite kiinnittää CE-merkintä
rakennustuotteisiin ei koske betoniteräksiä, eikä raudoitteita, eikä niihin myöskään voi toistaiseksi kiinnittää CE-merkintää.


Näille tuotteille Pintoksella on voimassa olevat tuotesertifikaatit ja muut kansalliset hyväksynnät. Kansallinen tuotehyväksyntälaki tuo kuitenkin joitain muutoksia näiden tuotteiden hyväksyntöihin. Nämä muutokset eivät kuitenkaan ole vielä tarkasti selvillä.


Naulat: 

Kantavissa rakenteissa käytettäville nauloille on voimassa oleva yhdenmukaistettu (harmonisoitu) eurooppalainen standardi SFS-EN 14592 Puurakenteet. Vaarnakiinnittimet. Vaatimukset (EN 14592 Timber structures. Dowel-type fasteners. Requirements.)


Standardi kattaa kantavissa rakenteissa käytettävät naulat. Standardin piiriin kuuluville nauloille CE-merkintä on pakollinen, mikäli nauloja käytetään kantavissa rakenteissa.