suomeksiin Englishpå svenska

Tiedote 27.5.2013

Tiedote eurooppalaisesta rakennustuoteasetuksesta ja kansallisesta tuotehyväksyntälaista 

Eurooppalainen rakennustuoteasetus (EU) N:o 305/2011 velvoittaa valmistajia 1.7.2013 alkaen kiinnittämään CE-merkinnän sellaisiin rakennustuotteisiin, jotka kuuluvat yhdenmukaistetun tuotestandardin kattavuuteen, edellyttäen että ko. yhdenmukaistetun standardin siirtymäaika on päättynyt. Näille tuotteille on myös laadittava suoritustasoilmoitukset. 

Betoniteräkset ja raudoitteet: 

Betoniteräksille ja raudoitteille ei ole tällä hetkellä voimassa yhdenmukaistettua (harmonisoitua) eurooppalaista tuotestandardia. 

Standardi SFS-EN 10080, Hitsattavat betoniteräkset. Yleiset vaatimukset (EN 10080, Steel for the reinforcement of concrete. Weldable reinforcing steel. General.) ei ole yhdenmukaistettu tällä päivämäärällä. 

Siten 1.7.2013 voimaan tuleva velvoite kiinnittää CE-merkintä

rakennustuotteisiin ei koske betoniteräksiä, eikä raudoitteita, eikä niihin myöskään voi toistaiseksi kiinnittää CE-merkintää. 

Näille tuotteille Pintoksella on voimassa olevat tuotesertifikaatit ja muut kansalliset hyväksynnät. Kansallinen tuotehyväksyntälaki tuo kuitenkin joitain muutoksia näiden tuotteiden hyväksyntöihin. Nämä muutokset eivät kuitenkaan ole vielä tarkasti selvillä. 


Naulat:

Kantavissa rakenteissa käytettäville nauloille on voimassa oleva yhdenmukaistettu (harmonisoitu) eurooppalainen standardi SFS-EN 14592 Puurakenteet. Vaarnakiinnittimet. Vaatimukset (EN 14592 Timber structures. Dowel-type fasteners. Requirements.) 

Standardi kattaa kantavissa rakenteissa käytettävät naulat. Standardin piiriin kuuluville nauloille CE-merkintä on pakollinen, mikäli nauloja käytetään kantavissa rakenteissa. 

Pintos täyttää CE-merkinnän edellyttämät velvoitteensa 1.7.2013 alkaen. 


27.5.2013 


Jaakko Järvinen 

Laatupäällikkö, Pintos Oy

Tiedote 29.5.2013

Naulojen CE-merkintä

Yleistä

EU:n rakennustuoteasetus tulee kokonaisuudessaan voimaan 1.7.2013. Tämän jälkeen pakollinen CE-merkintä koskee niitä rakennustuotteita, joille on olemassa harmonisoitu tuotestandardi tai eurooppalainen tekninen arviointi (vapaaehtoinen). CE-merkinnällä valmistaja vakuuttaa, että rakennustuotteen ominaisuudet ovat eurooppalaisen harmonisoidun tuotestandardin tai eurooppalaisen teknisen arvioinnin mukaiset. Näissä asiakirjoissa määritellään, mitä ominaisuuksia CE-merkityllä tuotteella on oltava ja miten tuotteen valmistusta on valvottava ja testattava.

CE-merkintä helpottaa rakennustuotteiden käyttämistä Euroopan sisämarkkinoilla. Rakennuksille ja rakennusosille asetettavat vaatimustasot päätetään kansallisella tasolla. Koska kaikissa Euroopan talousalueen maissa ei aseteta tuotteille samanlaisia vaatimuksia, CE-merkittyä tuotetta ei aina voida käyttää samaan tarkoitukseen kaikissa maissa.

Kantavissa rakenteissa käytettäville kiinnikkeille on voimassa oleva yhdenmukaistettu (harmonisoitu) eurooppalainen standardi SFS-EN 14592 Puurakenteet. Vaarnakiinnittimet. Vaatimukset (EN 14592 Timber structures. Dowel-type fasteners. Requirements.) Standardin piiriin kuuluville nauloille CE-merkintä on pakollinen, mikäli nauloja käytetään kantavissa rakenteissa. Osa Pintos Oy:n valmistamista nauloista kuuluu tämän standardin piiriin.

Standardi EN 14592

Standardi kattaa kantavissa rakenteissa käytettävät naulat halkaisijaltaan 1,9 mm – 8,0 mm. Kantavassa rakenteessa käytettävällä naulalla tarkoitetaan naulaa, jota käytetään rakennuksen jäykistämiseen käytettävien rungon osien ja rakennuksen jäykistämiseen tarkoitettujen puulevyjen kiinnittämiseen. Standardi kertoo näiden naulojen tarkat toleranssit ja materiaalivaatimukset sekä määrittelee mitkä ja millä tavalla CE-merkinnän kiinnittämiseen oikeuttavat toimenpiteet on tehtävä. Näitä ovat mm. alkutestaukset, tehtaan sisäinen päivittäinen laadunvalvonta, puolivuosittaiset testit kampa-/kierrenauloille sekä ohjeet merkinnän oikealle kiinnittämiselle (=tarran tiedot). Lisäksi standardi sekä itse rakennustuoteasetus kertovat millainen tuotteen ominaisuudet ilmoittava suoritustasoilmoitus tulee olla.

Suoritustasoilmoitus

Suoritustasoilmoitus eli DoP (Declaration of Performance) tulee laatia CE-merkittävästä tuotteesta ja toimittaa asiakkaalle tuotteiden toimituksen yhteydessä tai laittaa saataville esim. nettisivuille. Laatimalla suoritustasoilmoituksen valmistaja ottaa vastuun siitä, että rakennustuotteen suoritustasot ovat ilmoitetun mukaiset. Suoritustasoilmoitus on toimitettava sen EU:n jäsenvaltion vaatimalla kielellä tai kielillä, missä tuote on saatavilla. Pintoksen suoritustasoilmoitukset ovat kielillä suomi, ruotsi, englanti. Tarvittaessa teemme suoritustasoilmoitukset muillakin kielillä.

Pintos täyttää CE-merkinnän edellyttämät velvoitteensa 1.7.2013 alkaen.


29.5.2013


Jaakko Järvinen

Laatupäällikkö, Pintos Oy