suomeksiin Englishpå svenska


Ympäristöstä huolehtiminen on meille kunnia-asia – laadukkaan tuotannon ohella. SFS-EN ISO 9001 -standardin mukaisen laatusertifikaatin saimme vuonna 1997. Ympäristösertifikaatti (SFS-EN ISO 14001) Pintokselle myönnettiin vuonna 2003. Sertifikaattien piiriin kuuluvat Euran ja Lapin toimipisteiden toiminnot. Laatu- ja ympäristötyömme perustuu jatkuvaan parantamiseen.

Me Pintoksella ajattelemme, että laadukas ja tehokas toiminta minimoi myös ympäristökuormitustamme. Käytettävän energian ja materiaalin tehokas käyttö heijastuu ympäristön lisäksi myös asiakkaalle. Suuri osa käyttämistämme raaka-aineista on kierrätettyä ja tuotteemme pakkauksineen ovat lähes täysin kierrätettäviä.

Tiedostamme toimintamme ympäristövaikutukset ja mittaamme sekä arvioimme niitä, sekä raportoimme niistä ympäristöviranomaisille säännöllisesti. Noudatamme toiminnassamme voimassa olevaa ympäristölainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä sekä seuraamme jatkuvasti niiden kehittymistä.

Pintos-laadun arvot ja perusteet:

• osaava henkilöstö
• henkilökunnan arvostus
• aito tiimityö
• suunnitelmallinen toiminta
• laadukkaat raaka-aineet
• ajanmukainen teknologia
• korkea toimitusvarmuus
• laaduntuottokykymme mittaus
jatkuva kehittäminen
• tuotannon investoinnit
• alan asiantuntijuus


Laatuasioista lisätietoja:

 Jaakko Järvinen
Laatupäällikkö
Järvinen Jaakko
050 5727302