Hyppää sisältöön
Web-sisällön esitys Web-sisällön esitys

Laatu ja ympäristö

Alasivujen tabit
Web-sisällön esitys Web-sisällön esitys
Laatuvastuu
Jokainen työntekijämme on omalta osaltaan vastuussa tuotteidemme ja toimintamme laadusta. Olemme sitoutuneet täyttämään asiakkaidemme sekä lakien ja asetusten asettamat vaatimukset.
Panostamme laadukkaisiin raaka-aineisiin, ajanmukaiseen teknologiaan ja osaavaan henkilöstöön. Korkea toimitusvarmuus kertoo onnistumisemme. Mittaamme laaduntuottokykyämme jatkuvasti myös muilla mittareilla seurataksemme kehitystämme.
Ympäristövastuu
Me Pintoksella ajattelemme, että laadukas ja tehokas toiminta minimoi myös ympäristökuormitustamme. Käytettävän energian ja materiaalin tehokas käyttö heijastuu ympäristön lisäksi myös asiakkaalle. Suuri osa käyttämistämme raaka-aineista on kierrätettyä ja tuotteemme pakkauksineen ovat lähes täysin kierrätettäviä.
Tiedostamme toimintamme ympäristövaikutukset ja mittaamme sekä arvioimme niitä, sekä raportoimme niistä ympäristöviranomaisille säännöllisesti. Noudatamme toiminnassamme voimassa olevaa ympäristölainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä sekä seuraamme jatkuvasti niiden kehittymistä. Ympäristötyömme perustuu jatkuvaan parantamiseen.
Kaikki kiinteistömme lämpiävät kotimaisella bioenergialla. Tarjoamme asiakkaillemme ympäristöä säästäviä tuoteratkaisuja, kuten materiaalia säästäviä raudoituskomponentteja.
Taloudellinen vastuu
Taloudellinen vastuullisuus on perusta vastuullisuuden muille ulottuvuuksille. Vastuullinen yritys pitää huolta omasta kannattavuudestaan ja kilpailukyvystään, jotta se on elinvoimainen myös pitkällä tähtäimellä.
Kannattavan liiketaloudellisen toiminnan lisäksi taloudellinen vastuu liittyy myös riskienhallintaan ja hallintokäytäntöihin: se on hyvän tuloksen saavuttamista vastuullisin keinoin.
Taloudelliset vaikutuksemme ovat merkittävät sidosryhmillemme ja yhteiskunnalle.
Sosiaalinen vastuu
Pidämme huolta työntekijöistämme, asiakkaistamme, alihankkijoistamme sekä ympäröivästä yhteiskunnasta. Motivoitunut, hyvinvoiva ja jatkuvasti kehittyvä henkilöstö on yrityksemme tärkein voimavara.
Kannustamme työntekijöitämme liikkumaan tarjoamalla erilaisia etuja. Annamme tukea terveellisten elämäntapojen noudattamiseen, kuten tupakoinnin lopettamiseen.
Tuemme hyvin kattavasti paikallisia urheilujoukkueita ja muita järjestöjä. Erityisesti lasten ja nuorten liikunta on sydäntämme lähellä.