Hoppa till innehåll

Artikelpresentatör Artikelpresentatör

Laatu ja ympäristö

Alasivujen tabit

Artikelpresentatör Artikelpresentatör

Internationellt och lokalt
Fästanordningar och byggbeslag är en bransch där man ofta gör som man genom tiderna vant sig. Vi har ändå beslutat oss för att vara föregångare såväl i Finland som internationellt. Vårt största övertag i förhållande till våra konkurrenter är våra individuellt utformade produkter.
Den inhemska aspekten betyder särskilt mycket för de av våra kunder som själva är finska familjeföretag. Vårt inhemska varumärke och vår långa historia innebär också varaktighet och stabilitet. De som jagar de lägsta priserna kommer ibland inte ens att tänka på huruvida serviceleverantören fortfarande kommer att finnas om en tid.
För Pintos är det viktigt att känna sina rötter och bidra till att stödja samhället och den lokala kulturen i Sydvästra Finland. Att stödja junioridrotten och annan sport ligger oss särskilt varmt om hjärtat. Personalens engagemang betyder också mycket och anställningarna i företaget är ofta långa.
Vi förbinder oss till cirkulär ekonomi
Pintos fabriker har goda förutsättningar för bland annat energibesparing, återvinning av spillvärme och andra former av återvinning. Exempelvis produceras uppvärmningsenergin till fastigheterna med finsk flis och spillvärmen från kompressorerna används för att torka råmaterial.
Genom det avtal vi slutit med Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab sköter vi också om vårt producentansvar i fråga om de förpackningar och lastpallar vi använder. RINKI och dess producentsammanslutning ordnar insamlingen och återvinningen av kartong-, metall- och träförpackningar för vår räkning.
Större ansvar med teknologi i spetsen
Lagar och förordningar ställer vissa miljökrav på vår verksamhet, men vårt mål är att överträffa kraven. Genom den teknologiska utvecklingen kan vi ta små steg i riktning mot något bättre. I Pintos investeringar beaktas även hur vi kan utnyttja råmaterialen bättre eller minska den miljöbelastning som produktionen och logistiken innebär. Detta gagnar också våra kunder. Ansvarsfull affärsverksamhet ser alltid längre än till följande dag.

Artikelpresentatör Artikelpresentatör

E-POST
pintos@pintos.fi

EURA
Pysäkintie 12
27510 EURA
Tel. (02) 838 5200
Fax. (02) 865 1755

LAPPI
Yrittäjäntie 9
27230 LAPPI
Tel. (02) 838 5200

TURKU
Jonkankatu 4
20360 Turku
Tel. (02) 838 5200