CSS-portlet
Web-sisällön esitys Web-sisällön esitys

TIETOSUOJAPERIAATE – PINTOS OY

Web-sisällön esitys Web-sisällön esitys
Asiakkaidemme sekä työnhakijoidemme yksityisyydensuoja on meille tärkeää. Sitoudumme suojaamaan henkilötietoja ja muita palveluidemme yhteydessä kerättäviä tietoja lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Tietosuojaperiaatteen tarkoituksena on kuvata niitä periaatteita ja käytäntöjä, joita Pintoksella noudatamme asiakkaidemme yksityisyydensuojan turvaamiseksi.
REKISTERISELOSTE
Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste
Rekisterin käyttötarkoitus
Sivustollamme olevien yhteydenottolomakkeiden kautta sivuston käyttäjä voi jättää henkilökohtaiset yhteystietonsa luottamuksellisesti. Näitä tietoja käytämme mm. Asiakassuhteen hoitoon ja yhteydenottoihin (postitse, sähköpostitse tai puhelimitse).

Rekisterin tietoja käytetään myös Pintos Oy:n markkinointiin, ellei asiakas ole markkinointiviestejä kieltänyt.
Rekisterinpitäjä sekä rekisteriä hoitava taho
Pintos Oy
Pysäkintie 12 27510 Eura
Asiakaspalvelu: +358 2 838 5200
Sähköpostiosoite: pintos@pintos.fi
Rekisteriä hoitava taho oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan tahoon tiedon korjaamiseksi.
Rekisterin nimi
Pintos Oy asiakasrekisteri
Rekisterin sisältämät tiedot
Pintoksen sivustolla kerätään tietoja rekisteriin yhteydenottolomakkeen sekä työpaikkahakemuksen kautta. Tiedot voivat sisältää esimerkiksi seuraavat kohdat:

Yhteydenottolomake:
– Nimi
– Sähköpostiosoite
– Puhelinnumero
– Postiosoite

Työhakemuslomake: https://www.pintos.fi/fi/tyopaikkahakemus
– Nimi
– Syntymäaika
– Puhelinnumero
– Sähköpostiosoite
– Ajanjakso, kuinka kauan hakemustietoja saadaan säilyttää järjestelmässä
– Työhakemustiedot, kuten CV, haettava työtehtävä sekä työsuhdetoiveet
Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Lähettämällä yhteydenotto- tai työhakemuslomakkeen, käyttäjä luovuttaa yhteystietonsa ja suostuu samalla vastaanottamaan Pintos Oy:n yhteydenotot (vastaukset viesteihin). Yhteys- ja asiakastietoja voidaan kerätä myös erilaisilla markkinointikampanjoilla.
Tietojen luovutus
Pintos Oy käyttää tietoja ainoastaan Pintoksen sekä tietojen luovuttajan väliseen viestintään. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.
Rekisterin suojauksen periaate
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja
salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle tai yrityksen lukuun toimivalle palvelun tuottajalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus ja henkilötietojen käsittely liittyvät. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä.
Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle taholle.
YKSITYISYYDENSUOJA
Yksityisyydensuoja selventää, mitä tietoja sivustokävijöistä kerätään ja kuinka kerättyjä tietoja hyödynnetään. Pintos Oy noudattaa viestinnässään henkilötietolakia ja tietoyhteiskuntakaarta, joita valvoo ja ohjaa tietosuojavaltuutettu. Lakien noudattamista valvoo Suomessa Viestintävirasto.
Kerättävät tiedot
Pintoksen sivustolla hyödynnetään evästeitä. Keräämme anonyymia / ei-personoitua tietoa mm. Google Analyticsin kautta aina, kun vierailet sivustollamme. Voit halutessasi käyttää sivustoamme selaimesi salatussa “incognito”-tilassa tai poistaa evästeet kokonaan käytöstä omissa selainasetuksissasi.

Pintos.fi -sivuston käyttäjädata on anonyymiä, ellet lähetä yhteydenottopyyntöä lomakkeiden kautta.

Evästeitä hyödynnetään muun muassa
• Sivuston käyttöliittymäsuunnittelun sekä käyttökokemuksen kehittämiseen
• Asiakaspalvelun nopeuttamiseen
• Online-markkinoinnin kehittämiseen
Kerättyjen tietojen suojaaminen
Tietosi säilytetään teknologiakumppaneidemme toimesta turvassa, eikä niihin ole pääsyä ulkopuolisilla.
Kolmannet osapuolet
Pintos Oy ei luovuta tai myy kerättyä dataa. Kaikissa henkilötietoihin liittyvissä toimenpiteissä noudetaan henkilötietolakia sekä sitä valvovan tietosuojavaltuutetun hyvän tavan mukaisia toimintaohjeita.
Linkit ulkopuolisille sivuille
Pintos Oy voi suositella kolmansien osapuolien tuotteita ja palveluita asiakkailleen. Kaikki mahdollinen on tehty tietojen oikeudenmukaisuuden varmistamiseksi. Pintos Oy ei vastaa omien sivustojensa ulkopuolisesta sisällöstä.
Web-sisällön esitys Web-sisällön esitys