CSS-portlet
Artikelpresentatör Artikelpresentatör

TIETOSUOJAPERIAATE – PINTOS OY

Artikelpresentatör Artikelpresentatör
Meillä Pintos Oy:ssä (jäljempänä ”Pintos”) asiakkaidemme yksityisyydensuoja on tärkeää. Sitoudumme suojaamaan henkilötietoja ja muita palveluidemme yhteydessä kerättäviä tietoja. Käsittelemme niitä myös lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Tietosuojaperiaatteen tarkoituksena on kuvata niitä periaatteita ja käytäntöjä, joita me Pintoksella noudatamme asiakkaidemme yksityisyydensuojan turvaamiseksi. Henkilörekistereidemme tietosuojaselosteet kussakin palvelussa täydentävät ja täsmentävät tätä periaatetta. Päivitämme näitä toiminnan ja palveluiden muuttuessa tai kehittyessä. Suosittelemme tutustumaan uusimpiin tietosuojaselosteisiin säännöllisesti.
PINTOKSELLE ASIAKKAIDEN YKSITYISYYDEN SUOJELEMINEN ON TÄRKEÄ PERUSARVO
Henkilötietolain 24 §:n mukaisesti tässä informaatiossa kerrotaan niistä periaatteista ja rekisteröidyn oikeuksista, joita Pintos noudattaa henkilötietojen käsittelyssä.
HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN YLEISPERIAATTEET
Henkilötietojen käsittelyn tulee aina olla asiallisesti perusteltua Pintoksen toiminnan kannalta. Henkilötietojen kerääminen, käsittely ja luovuttaminen on määritelty tietosuojaselosteessa. Pintos käsittelee ainoastaan niitä tietojasi, jotka ovat toimintamme kannalta tarpeellisia ja rekisteriselosteen käyttötarkoituksessa määriteltyjä.
VERKKOSIVUJEN SEURANTA
Pintoksen verkkosivut ovat kaikille avoimia eikä sivujen selaaminen edellytä rekisteröintiä. Sivustolla kerätään verkkopalvelun käytöstä tilastotietoja sivuston kehittämisen tueksi. Palvelun käytöstä kerätään seuraavat tilastolliset tiedot evästeiden avulla:

-kokonaiskävijämäärät
-onko kävijä uusi vai tuleeko sivuille ensimmäistä kertaa
-mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut
-käytetyimmät hakusanat
-suosituimmat sivut
-käytetyimmät selaintyypit
-yleisimmät palveluntarjoajat
-kävijän sijainti paikkakunnan tarkkuudella
-sivustolla vierailun ajankohta
-vieraillut sivut ja niillä vietetty aika

Verkkopalvelun kävijöistä ei kerätä henkilötietoja, joista yksittäinen kävijä voitaisiin tunnistaa. Tilastollisesti kerättyjä tietoja ei voi yhdistää toisiinsa.
EVÄSTEET JA NIIDEN KÄYTTÖ
Sivusto saattaa sisältää kolmansien osapuolten, kuten mittaus-ja seurantapalveluiden, evästeitä. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä päätelaitteellesi, kun vierailet Pintoksen sivustolla.
LOMAKETIEDOT
Pintoksen sivuilla olevien lomakkeiden kautta kerättyjä henkilötietoja voidaan käyttää yhteydenottoon niin pyydettäessä. Täyttämällä tiedot annat Pintokselle luvan tallentaa yhteydenottopyynnön mukaan tulleet yhteystiedot.
LINKIT
Sivustomme saattaa sisältää linkkejä muiden tahojen ylläpitämiin verkkosivuihin. Pintos ei vastaa näillä sivustoilla käytetyistä yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä.
MUUTOKSET TIETOSUOJAPERIAATTEESEEN
Pintos pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaperiaatetta ilman erillistä ilmoitusta.
ASIAKASREKISTERISELOSTE
Henkilötietolain (523/99)10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Pintos Oy
Pysäkintie 12
27510 Eura

Rekisteriä hoitava taho

Asiakaspalvelu / Pintos Oy
Pysäkintie 12
27510 Eura
pintos@pintos.fi

Rekisterin nimi

Pintos Oy asiakasrekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on yrityksen ja yritysasiakkaan välisen asiakassuhteen hoito ja ylläpito, asiakasyhteyden pito ja markkinointi. Rekisterin tietoja käytetään yrityksen omaan markkinointiin, jollei asiakas ole markkinointiviestejä kieltänyt.
Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä
Rekisteri sisältää henkilötietoja yrityksen yritysasiakkaista.
Kuvaus rekisteröityihin liittyvistä tiedoista
Rekisteri saattaa sisältää seuraavia tietoja:

-Asiakastiedot
-Henkilön etu- ja sukunimi
-Henkilön asema / tehtävänimike
-Yrityksen nimi ja yhteystiedot, kuten
-Postiosoite
-Puhelinnumero
-Matkapuhelinnumero
-Sähköpostiosoite
-Asiakasnumero
-Tieto asiakkaan saamista tarjouksista
-Tieto asiakkaalle lähetetyistä markkinointiviesteistä
Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin sisältämät yhteys- ja asiakas -tiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Yhteys- ja asiakastietoja voidaan kerätä myös erilaisilla markkinointikampanjoilla. Markkinointikielto tallennetaan asiakkaan erillisen ilmoituksen perusteella.
Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.
Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle tai yrityksen lukuun toimivalle palvelun tuottajalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus ja henkilötietojen käsittely liittyvät. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä.
Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle taholle (ks. kohta Rekisteriä hoitava taho).
Tiedon korjaaminen
Rekisteriä hoitava taho oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan tahoon tiedon korjaamiseksi (ks.kohta Rekisteriä hoitava taho).
Artikelpresentatör Artikelpresentatör
E-POST
pintos@pintos.fi

EURA
Pysäkintie 12
27510 EURA
Tel. (02) 838 5200
Fax. (02) 865 1755

LAPPI
Yrittäjäntie 9
27230 LAPPI
Tel. (02) 838 5200

TURKU
Jonkankatu 4
20360 Turku
Tel. (02) 838 5200