Hoppa till innehåll
Artikelpresentatör Artikelpresentatör

Ansvarighet

Alasivujen tabit
Artikelpresentatör Artikelpresentatör
Kvalitetsansvar
Var och en av våra anställa är med och tar ansvar för kvaliteten på våra produkter och vår verksamhet. Vi åtar oss att uppfylla kundernas krav samt de krav som fastställs i lagar och förordningar.
Vi satsar på högklassiga råmaterial, modern teknologi och kompetent personal. Vår höga leveranssäkerhet visar på att vi har lyckats med detta. Vi vill kontinuerligt mäta vår kapacitet att producera hög kvalitet och därför använder vi också andra parametrar för att följa upp vår utveckling.
Miljöansvar
Vi vid Pintos anser att en högklassig och effektiv verksamhet även minimerar vår miljöbelastning. Vi utnyttjar effektivt energin och materialet vi behöver i vår produktion, vilket resulterar i minskad miljöpåverkan och återspeglas positivt i kundledet. Största delen av det råmaterial vi använder är återvunnet, och våra produkter inklusive förpackningarna är nästan komplett återvinningsbara.
Vi är medvetna om den miljöpåverkan som uppstår på grund av vår verksamhet. Därför mäter och utvärderar vi den, samt rapporterar regelbundet om detta till miljömyndigheterna. I vår verksamhet efterlever vi den aktuella miljölagstiftningen och myndigheternas föreskrifter samt följer kontinuerligt upp hur regelverken utvecklas. Kontinuerlig förbättring utgör grunden för vårt miljöarbete.
Vi använder inhemsk bioenergi för uppvärmning av alla våra fastigheter. Vi erbjuder våra kunder produktlösningar som är skonsamma för miljön, så som materialsnåla armeringskomponenter.
Ekonomiskt ansvar
Vårt ekonomiska ansvar är grunden för alla andra dimensioner av ansvarstagandet. Ett ansvarstagande företag behöver ha kontroll över sin lönsamhet och konkurrenskraft i syfte att vara livskraftigt även på lång sikt.
Ekonomiskt ansvar handlar inte bara om att verksamheten ska vara företagsekonomiskt lönsam, utan det handlar också om riskhantering och förvaltningspraxis. Kort sagt går det ut på att uppnå ett gott resultat genom ansvarstagande.
Våra ekonomiska effekter är betydande för våra intressentgrupper och för samhället.
Socialt ansvar
Vi tar hand om våra anställda, våra kunder, våra underleverantörer samt det omgivande samhället. Motiverade anställda som mår bra och kontinuerligt utvecklar sin kompetens utgör den viktigaste resursen i vårt företag.
Vi uppmuntrar våra anställda att motionera genom att erbjuda dem olika typer av förmåner. Vi hjälper dem att skapa sunda levnadsvanor och hålla fast vid dem, till exempel i fråga om att sluta röka.
Vi ger mycket omfattande stöd till lokala idrottslag och andra organisationer. I synnerhet motion för barn och unga ligger oss varmt om hjärtat.
Artikelpresentatör Artikelpresentatör